Введите ваш вопрос
Правила оформлення Оголошень на порталі Prom.ua

Правила оформлення Оголошень на порталі Prom.ua

 1. Всі користувачі інтернет – сайту Prom.ua (далі – портал) розміщують оголошення на порталі відповідно до вимог цих Правил.

 2. Всі терміни цих Правил розміщення оголошень на порталі Prom.ua (надалі - Правила) використовуються у значеннях, наведених в Угоді користувача. В цих Правилах під терміном «Користувач» розуміється «Автор оголошення».

 3. Розділ порталу «Оголошення» є комунікаційною платформою яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

 4. В розділі Порталу «Оголошення» розміщуються виключно приватні оголошення від фізичних осіб, що подаються з метою раціоналізації свого побуту та не пов’язані із веденням цією особою підприємницької діяльності. До приватних оголошень, які можуть розміщуватися в розділі Порталу «Оголошення» не відносяться оголошення від приватних осіб, не зареєстрованих в якості суб’єктів підприємницької діяльності, але таких що здійснюють систематичну торгівлю товарами та послугами з метою отримання прибутку. Оголошення від агентів по продажу приміщень теж не відносяться до приватних оголошень

 5. У випадку виявлення масового розміщення оголошень про продаж однотипних товарів від Користувача - приватної особи, Адміністрація порталу має право видалити такі оголошення і запропонувати Користувачу надати інформацію про реєстрацію такої особи в якості суб’єкта підприємницької діяльності та розміщувати пропозиції в якості Продавця (Компанії) в інших розділах Порталу prom.ua. Крім того, в разі отримання офіційних запитів від державних органів у відношенні виявленого факту незаконної підприємницької діяльності, Адміністрація порталу може надати цим органам відповідну запитувану інформацію.  

 6. Всі угоди за розміщеними оголошеннями укладаються між Користувачами безпосередньо шляхом обміну повідомленнями в чаті. Власник порталу не є організатором, ініціатором чи учасником угод Користувачів або її стороною та не відповідає за зобов’язаннями, що випливають з таких угод. Власник порталу не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину  між Користувачами за розміщеними оголошеннями, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

 7. Оголошення, що містить інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України або діючими правилами Порталу (в т.ч. цими Правилами, Угодою користувача, чи іншими правилами, розміщеними на Порталі), або може завдати шкоди діловій репутації Власника порталу, може бути видалене Адміністрацією порталу без попередження та без пояснення причин. Адміністрація порталу має право перемістити, завершити або продовжити термін розміщення оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Адміністрації порталу.

 8. Розмістити оголошення у відповідній категорії розділу Порталу «Оголошення» може як Користувач, який раніше був зареєстрований на Порталі, так і незареєстрований Користувач.

 9. Користувач (Автор оголошення) розміщує Оголошення шляхом заповнення у відповідному розділі Порталу «Оголошення» спеціальної форми з обов’язковим зазначенням інформації про об’єкт рекламування, своїх контактних (в необхідних випадках - реєстраційних) даних та іншої обов’язкової інформації, передбаченої цією формою.   

 10. Публікація оголошення Користувача, який раніше не був зареєстрований на Порталі, або неавторизованого Користувача, здійснюється в разі успішного проходження ним процедури верифікації. Для цього на номер мобільного телефону такого Користувача (Автора оголошення), який він вказав у формі подачі оголошення, буде направлене SMS або Viber – повідомлення із спеціальним паролем, який потрібно ввести у відповідне поле діалогового вікна. Після розміщення оголошення такого Користувача буде автоматично зареєстровано/авторизовано на Порталі згідно із даними, наданими під час розміщення оголошення та буде надано доступ до його облікового запису.  

 11. Якщо Користувач вже був раніше зареєстрований на Порталі та авторизувався в його обліковому записі (кабінеті), він може розмістити оголошення без проходження верифікації. Всі дані користувача будуть автоматично відображені у відповідних полях оголошення.   

 12. Під час заповнення форми оголошення з метою його розміщення Користувач може запитати допомогу Адміністрації порталу або поскаржитися в спеціальній формі, яка знаходиться за посиланням - Заява.  

 13. Всі оголошення на Порталі розміщуються на строк 30 (тридцять) календарних днів, після чого автоматично деактивуються. Користувач може повторно активувати те саме оголошення, якщо воно ще є актуальним для нього.

 14. Якщо оголошення стало для Користувача неактуальним, він може його деактивувати, для чого потрібно обрати опцію «Деактивувати» в кабінеті Користувача.  

 15. Один Користувач може мати на Порталі активними одночасно не більше ніж 10 (десять) оголошень. В разі розміщення більшої кількості оголошень, найбільш давнє за часом розміщення оголошення із числа активних буде автоматично деактивоване Адміністрацією порталу.  

 16. Використання можливостей і сервісів Порталу, в тому числі розміщення оголошення, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами, означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування Порталом, в тому числі Угоди Користувача та правил Порталу, в тому числі цих Правил.

 17. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Порталі, зобов'язується дотримуватися цих Правил та інструкцій, представлених на Порталі та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи оголошення про продаж товару або послуги, Користувач (Автор оголошення) підтверджує, що у відповідності до законодавства України він має право продавати цей товар (або надавати цю послугу, виконувати роботу) і самостійно несе відповідальність за наявність підтверджуючих це право документів.

 18. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають вимогам до їх якості, опису, наданому в назві/тексті оголошення, вільні від претензій третіх осіб та публікація оголошення не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб.

 19. Користувач гарантує, що запропоновані ним в оголошенні послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства України та на підставі такого дозволу. Також Користувач розуміє, що спеціальні органи держави будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

 20. Розміщуючи оголошення про товари та послуги, які підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, Автор оголошення самостійно несе відповідальність за наявність у нього документів, підтверджуючих відповідність товарів, робіт, послуг вимогам технічних і інших нормативно правових актів. У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

 21. Розміщуючи оголошення з пропозицією про продаж товарів під відповідними торговими марками Користувач гарантує Адміністрації порталу, що такі товари були ним придбані на законних підставах, після введення їх у цивільний оборот правовласником або уповноваженою ним особою. В іншому випадку розміщення в оголошеннях на Порталі зображень знаків для товарів і послуг, а також інше використання об’єктів прав інтелектуальної власності, дозволяється виключно за умови, якщо це не порушує прав і інтересів третіх осіб та здійснене за згодою правовласника. Забороняється будь-яке використання розміщених на Порталі зображень (в т.ч. фотографій) без згоди Користувачів, що їх розмістили.

 22. Автор оголошення зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним в оголошені на Порталі та у разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні зміни в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Автор оголошення має видалити оголошення та розмістити вірну інформацію про товар або послугу в новому оголошенні.

 23. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цим Правилам та Угоді користувача.

 24. Якщо у Користувача вже є активне оголошення про продаж (купівлю, оренду) певного товару (послуг), то при поданні другого оголошення з тим же товаром (послугою) останнє буде вважатися дублікатом та може бути видалено Адміністрацією порталу без попередження.

 25. Оголошення розміщуються у відповідних категоріях розділу Порталу. Не допускається розміщення оголошення в категорії, яка не відповідає змісту і суті оголошення.

 26. Оголошення, яке розміщується на Порталі обов’язково має містити:

  26.1. Назву оголошення, в якій відображається короткий зміст та суть оголошення, Інформація має бути повною і достовірною. Назва оголошення повинна відповідати тексту самого оголошення (в разі його наявності) / фотографіям і не повинна містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу стороннього інтернет-ресурсу тощо).
  26.2. По можливості - опис товару (послуги, роботи), його характеристик. При цьому всі конкретні умови пропозиції оголошення можуть повідомлятися і узгоджуватися між Автором оголошення і Користувачем самостійно в окремому комунікаційному чаті.
  26.3. По можливості – ціну товару/послуги. При цьому ціна зазначається в національній валюті України – гривні. Якщо ціна не буде зазначена Користувачем під час заповнення форми, в тексті опублікованого оголошення буде відображено, що ціна є «Договірна».
  26.4. Під час розміщення оголошення з пропозицією товару, Користувач зобов’язаний завантажити від 1 (одного) до 5 (п’яти) реальних фотографій із зображеннями цього товару. Фото, яке демонструє в оголошені товар або послугу, запропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати назві та тексту оголошення. Оголошення має містити реальні фотографії предмета оголошення, що відповідає конкретному екземпляру товару, що продається. Використовувати стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет не рекомендується. У разі отримання скарги від правовласника таких фото, вони можуть бути видалені Адміністрацією порталу без попередження.
  26.5. Достовірну інформацію про Автора оголошення, в тому числі контактну інформацію (імейл, телефон). Контактні дані вказуються у формі подачі оголошення в спеціальному полі, вони не відображаються в оголошенні, але використовуються для зв’язку із Автором оголошення через спеціальну контактну форму. Не дозволяється відображати контактну інформацію в Назві оголошення та в описі. Вказаний Користувачем при подачі оголошення  e-mail використовується для офіційної інформаційної розсилки на адресу Користувача від імені Сервісів Порталу.
 27. Інформація, зазначена Користувачем в оголошені, не повинна суперечити цим Правилам, Угоді користувача з усіма її додатками та чинному законодавству України. Не допускається використання некоректних характеристик предмета оголошення (пропозиції).

 28. Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) Адміністрацією порталу, як перед, так і після розміщення оголошення. В разі отримання скарги на оголошення, воно проходить обов’язкову перевірку (модерацію) на відповідність його умовам цих Правил та Угоди користувача (з усіма її додатками) і в разі встановлення ознак порушення, таке оголошення видаляється Адміністрацією порталу без попередження.  

 29. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) розміщення.

 30. Під час розміщення оголошень Користувачі надають Власнику порталу право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Політиці конфіденційності, яка розміщена за посиланням - https://prom.ua/privacy-policy .

 31. Користувачу забороняється:

  31.1. розміщувати оголошення в категорії, яка не відповідає змісту оголошення;
  31.2. розміщувати оголошення, в назві яких містяться незрозумілі чи повторювані букви, знаки пунктуації та/або нелітерні символи;
  31.3. розміщувати оголошення, опис та/або назва/фотографії яких не є взаємопов'язаними, або є нерозбірливими;
  31.4. публікувати в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;
  31.5. розміщувати з одного облікового запису однакові оголошення;
  31.6. розміщувати оголошення, що порушують законодавство України та ці Правила.
 32. Користувачу забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж таких товарів:

  32.1. алкогольних напоїв, в тому числі слабоалкогольних, пива та сидру, тощо;
  32.2. табачних виробів, тютюнової продукції, табаку для кальянів, електронних сигарет та іншої аналогічної продукції для куріння;
  32.3. лікарських засобів, (в тому числі гомеопатичних, гормональних і аювердичних), дієтичних добавок (БАДів), в тому числі спортивного харчування, пептидів і гормонів росту, ізотонічних напоїв, засобів для схуднення, фармакологічних продуктів, вітамінів, медикаментів, лікарських засобів і вітамінів для звірів;
  32.4. наркотичних речовин та прекурсорів, рослин із вмістом наркотичних речовин, пристроїв для куріння канабісу, марихуани та інших психотропних речовин і інтоксикантів, тощо;
  32.5. продукція сексуального, еротичного і порнографічного характеру,
  32.6. отриманих незаконним способом (в т.ч. викрадених) товарів чи предметів;
  32.7. предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
  32.8. неіснуючих товарів;
  32.9. людських органів, тканин і органів тварин;
  32.10. спеціальних технічних засобів для негласного отримання та укриття/шифрування інформації;
  32.11. державних нагород;
  32.12. персональних документів та бланків цих документів, а також бланків суворої звітності;
  32.13. баз даних;
  32.14. цінних паперів;
  32.15. продукції воєнного призначення, будь-якої зброї, в тому числі але не обмежуючись, вогнепальної, холодної, травматичної, також боєприпасів і комплектуючих до них, а також пристроїв, конструктивно схожих із зброєю (крім макетів і муляжів);
  32.16. спеціальних засобів активної оборони чи захисту, що застосовуються правоохоронними органами, в тому числі електрошокери, кийки, бронежилети, бронещитки, бронешлеми, тощо;
  32.17. отруйних речовин, а також інших подібних хімічних речовин чи іншої продукції, які можуть завдати шкоди життю та здоров’ю людини;
  32.18. іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;
  32.19. рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни), а також їх шкур, рогів, кінцівок і опудал;
  32.20. вибухових речовин і піротехнічних виробів (наприклад, фейерверки, салюти, димові шашки, тощо);
  32.21. контактних лінз;
  32.22. дитячих молочних сумішей;
  32.23. браконьєрські інструменти та обладнання, ловильні інструменти та пристрої, володіння якими обмежене законом (в тому числі, але не обмежуючись, мережі і моносеті);
  32.24. дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них (крім монет і інших дорогоцінних металів, розміщених в категорії «Колекції»), а також ювелірні вироби ;
  32.25. іноземної валюти;
  32.26. нерухомості за кордоном;
  32.27. реєстраційних документів на транспортні засоби;
  32.28. номерів мобільних телефонів;
  32.29. аккаунтів онлайн – ігор, кодів до гри чи до доступів, ключів доступу до платних програмних продуктів в мережі Інтернет;
  32.30. продукція сексуального призначення - вироби, апарати, прилади і пристосування, призначені для сексуального стимулювання;
  32.31. товарів із терміном придатності, що закінчився;
  32.32. будь-яких інших товарів, робіт, послуг, заборонених для продажу та рекламування законодавством України або рішенням Адміністрації порталу та/або які вводять в оману третіх осіб.
 33. Користувачу забороняється розміщувати оголошення, що рекламують наступні послуги:

  33.1. послуги сексуального характеру, в тому числі під видом психологічної допомоги, спілкування, релаксації, масажу, приємного проведення часу, іншої законної діяльності, а також ескорт – послуги і послуги позаштатних моделей;
  33.2. послуги служби знайомств;
  33.3. послуги масового розсилання SMS/Viber/e-mail повідомлень;
  33.4. послуги ворожіння, магії і окультизму, послуги гіпнотезерів, єкстрасенсів, гадалок, спіритів, астрологів, колдунів, віщунів, та інших подібних інших осіб;
  33.5. схеми із категорії «Як швидко заробити»;
  33.6. послуги по наданню кредитів і фінансування,
  33.7. проведення рекламних ігор, лотерей, електронних інтерактивних ігор, парі;
  33.8. послуги ломбардів;
  33.9. послуги по виробництву, зберіганню зброї і продукції воєнного призначення;
  33.10. медичні послуги;
  33.11. послуги з поповнення мобільних телефонів, сплати платежів;
  33.12. послуги з отримання/оформлення документів, медичних довідок, посвідчень, тощо;
  33.13. види діяльності, що підлягають ліцензуванню без наявності діючої ліцензії;
  33.14. інші види діяльності, здійснення яких заборонено законодавством.  
 34. Адміністрація порталу має право видалити будь-яке оголошення, яке порушує чинне законодавство, ці Правила та/або не відповідає принципам та засадам суспільної моралі, а також на вимогу власника прав інтелектуальної власності або компетентних державних органів. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 35. Користувачеві забороняється розміщувати в оголошенні інформацію з порушенням умов цих Правил та Угоди користувача або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

  35.1. ненормативної лексики, вульгарних та образливих виразів, в тому числі расистського і релігійного характеру, а також заклики до дискримінації по національному, расовому, статевому або іншим ознакам;
  35.2. інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
  35.3. заклики до насильства і протиправних дій, пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
  35.4. інформацію, що порушує особисті (немайнові) права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
  35.5. недобросовісну, недостовірну, неєтичну інформацію, приховану рекламу, а також інформацію, що завдає шкоди діловій репутації конкурентів рекламодавця;
  35.6. інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
  35.7. інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, та таку, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
  35.8. інформацію, направлену на залучення потенційних жертв в торгівлю людьми, наданню сексуальних послуг під виглядом законної діяльності, та іншу інформацію, яка негативно впливає на суспільну мораль;
  35.9. інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
  35.10. інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
  35.11. конфіденційну інформацію про інших фізичних осіб (їх персональні дані), без їх ясно висловленої згоди на це;
  35.12. інформацію, що носить характер порнографії;
  35.13. інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
  35.14. хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману, в тому числі, але не виключно, щодо якості, кількості, складу, способу виготовлення і інших характеристик продукції (товарів, робіт, послуг);
  35.15. указания на лечебные свойства предмета объявления;
  35.16. віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Порталу, Власнику порталу, або іншим користувачам;
  35.17. інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
  35.18. демонстрація товару із зображенням інтимних частин людського тіла (частково або повністю оголених), а також зображення, словесний опис або демонстрація сексуальних відносин людей;
  35.19. посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Порталу;
  35.20. обіцянки або гарантію щодо майбутної ефективності (доходності) вида діяльності, про який йдеться в оголошені;
  35.21. інформацію, що представляє собою незаконні комерційні пропозиції - «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
  35.22. інформацію, яка поширюється інформаційними агентствами;
  35.23. інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
  35.24. інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
  35.25. відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
  35.26. інформацію, що іншим чином порушує законодавство України.
 36. Адміністрація порталу не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені Автором оголошення в тексті оголошення.

 37. Адміністрація порталу має право самостійно, з урахуванням вимог і критеріїв, встановлених законодавством України, вирішувати питання про віднесення оголошення до забороненого цими Правилами. Адміністрація порталу також має право прийняти рішення про відмову в розміщенні  окремих оголошень у випадку, якщо буде вважати їх зміст таким, що не відповідає законодавству України.

 38. Адміністрація порталу має право відмовити в публікації оголошень, якщо вони порушують ці Правила, Угоду користувача та правила Порталу, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Порталом без пояснення причин. Администрация Портала имеет право отказать в публикации Объявлений, если они нарушают эти Правила, Соглашение пользователя и правила Портала, и ограничивать количество Объявлений от одного Пользователя в целях удобства пользования Порталом без объяснения причин.

 39. Адміністрація порталу залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації чи подачі оголошення і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації чи в оголошені, а також у випадку, коли вказані дані не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація порталу має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Порталу з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

 40. Адміністрація порталу може заборонити Користувачеві доступ до Порталу, якщо Користувач порушує ці Правила та умови Угоди Користувача. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністрацією порталу про надходження обґрунтованої скарги, ведення діяльності, яка порушує правила Порталу або прав третіх осіб. Адміністрація порталу залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі або деякі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несе при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

 41. Адміністрація порталу має право на власний розсуд не приймати, видаляти будь-яке розміщене на Порталі оголошення за порушення цих Правил та  Угоди користувача.

 42. Власник порталу, та його представники не несуть жодної відповідальності за зміст розміщених на Порталі оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Порталі оголошень Користувача та інші дані.

 43. Адміністрація порталу не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Користувачами в оголошеннях. Вона не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або запропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Адміністрації порталу. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Адміністрації порталу.

 44. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайтах. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайтів. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.